Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289 70491151
НүүрМэдээЭрүүл мэндийн даатгалын харилцаанд оролцогч талуудад зориулсан сургалт зохион байгуулагдлаа

Эрүүл мэндийн даатгалын харилцаанд оролцогч талуудад зориулсан сургалт зохион байгуулагдлаа

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар (НДЕГ)-ын дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын газар (ЭМДГ) болон АХБ-ны “Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төсөл хамтран эрүүл мэндийн даатгалын харилцаанд оролцогч талуудад зориулан сургалт-хэлэлцүүлгийг 2016 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтын зорилго нь Эрүүл мэндийн даатгалын харилцаанд оролцогч хамтрагч талуудын эрүүл мэндийн даатгалын талаарх мэдлэг, мэдээллийг сайжруулах замаар тэдний эрүүл мэндийн даатгалд оролцох оролцоог сайжруулах чиглэгдлээ. Сургалтанд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Монголын хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үндэсний холбоо, Монголын хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын нэгдсэн холбоо, Монголын эм зүйн байгууллагуудын нэгдсэн эм холбоо, Монголын эм хангамжийн байгууллагуудын холбоо, Эм зүйн мэргэжлээр төгсөгчдийн холбоо, Монголын өрхийн анагаах ухааны мэргэжилтнүүдийн холбооноос 20 төлөөлөл оролцов.

Сургалтаар ЭМДГ-ын дарга Р.Наранчимэг Эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагааны зураглал, эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн хэрэгжилтийн талаар; ЭМДГ-ын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Ц.Ганцэцэг Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн танилцуулга, “Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төслийн засаглалын ахлах зөвлөх Аарон Блаакман, зөвлөх Б.Амгалан нар эрүүл мэндийн даатгалын засаглалд эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага, эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн үүрэг хариуцлага сэдвээр тус тус мэдээлэл өгч хэлэлцүүлэг өрнүүлэв.

ЭМДГ нь хэвлэл, мэдээллийн ажилтан, сэтгүүлчдийн нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагааны талаарх мэдлэг, мэдээллийг сайжруулах замаар иргэдэд нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын талаарх мэдээллийг үнэн, зөв хүргэх зорилгоор 2016 оны 1 дүгээр сард “Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль”-ийн талаар сургалт зохион байгуулсан бол ийнхүү эрүүл мэндийн даатгалын харилцаанд оролцогч талуудад ээлжит сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР