Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289 70491151
НүүрБайгууллагын тухай

Байгууллагын тухай

НүүрБайгууллагын тухай
Байгууллагын тухай
icon-4

Эрхэм зорилго

Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

icon-5

Хэтийн зорилго

Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

icon-6

Чанарын бодлого

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзлэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.

umb

АЖИЛТНЫ ЭРХЭМЛЭХ ҮНЭ ЦЭНЭ

Нийгмийн даатгалын байгууллагын бэлэгдэл ШҮХЭР бөгөөд энэхүү үгийг бүтээгч үсэг бүхэнд ажилтан бидний ирээдүйн зорилго чиглэл, эрхэмлэх үнэ цэнийг тодорхойлсон.

Ш        -ШИЛДЭГ МЭРГЭШСЭН

Ү          –ҮНЭНЧ, ЁС ЗҮЙТЭЙ

Х          -ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ТҮНШЛЭЛИЙГ ДЭМЖИГЧ

Э         -ЭЕЛДЭГ, ТУСЧ

Р          -ЭРЧ ХҮЧТЭЙ, БҮТЭЭЛЧ САНААЧИЛГАТАЙ

t2

Багахангай дүүргийн нийгмийн даатгалын газрын танилцуулга

Манай газар нь 1992 онд Хөдөлмөр, нийгэм хангамжийн тасаг нэртэйгээр байгуулагдаж, тэтгэврийн нэг байцаагчтайгаар үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан бөгөөд 1995 оноос нийгмийн даатгалын тасаг болон шинэчлэгдсэн байна.

2000 онд 1 хүний орон тоотой Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газарт шууд харьяалалтайгаар ажиллаж байгаад 2001 оны 9-р сарын 1-нээс бүтцийн өөрчлөлт хийж дарга, нягтлан бодогч, байцаагч гэсэн 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байв.

2009 онд Нийслэлийн Засаг даргын 2009 оны 08 дугаар захирамж, УНДЕГ-ын даргын 2009 оны 36 дугаар тушаалаар нийгмийн даатгалын хэлтэс болон өөрчлөгдөж, батлагдсан төсөв, орон тооны дагуу 5 хүний бүтэц орон тоогоор үйл ажиллагаагаа явуулж байсан ба Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/22 дугаар тушаалаар бүтцийн өөрчлөлт хийж удирдах-1, гүйцэтгэх-4, гэрээт-1 нийт 6 хүний  бүрэлдэхүүнтэйгээр дүүргийн хүн амд нийгмийн даатгалын хуулиар олгогдсон эрхээ эдэлж, үүргээ биелүүлэхэд нь чиглэсэн нийгмийн даатгалын бүх төрлийн үйлчилгээг амжилттай үзүүлэн ажиллаж байна.

Монгол улсын Нийгмийн даатгалын тухай багц хууль, Улсын их хурал, Засгийн газар, Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн шийдвэр, Засгийн газрын үйл ажиллагааны болон Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг цаг хугацаанд нь хэрэгжүүлж, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газрын даргын тушаал, шийдвэрийн биелэлтийг хангахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж буй туршлагатай, эвсэг хамт олон юм.

ОН ЦАГИЙН ТОВЧОО

 • 1942

  МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн харья Нийгмийн аюулаас хамгаалах хэлтэс

 • 1962

  МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн харья амралт , рашаан сувиллын газар

 • 1970

  Сангийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн Хэлтэс

 • 1974

  Хөдөлмөр, цалин хөлсний улсын хорооны харья Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1987

  Сангийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн газар

 • 1989

  Эрүүл мэнд, Нийгэм хангамжийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн газар

 • 1991

  Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1992

  Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1994

  Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 1996

  Эрүүл мэнд, нийгэм хамгааллын яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2000

  Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2005

  Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, аймаг, дүүргийн (сум) нийгмийн даатгалын хэлтэст нийт 1000 гаруй ажилтан албан хаагчид үйл ажиллагааа явуулж улсын хэмжээгээр 2,1 сая даатгуулагчид, 280 000 гаруй тэтгэвэр авагчид, 15 000 гаруй ажил олгогчдын шимтгэлийн тооцооны сар бүрийн мэдээллийг бүрдүүлж, нийгмийн даатгалын 5 сангийн орлого, зарлагын байдалтай холбогдсон ихээхэн хэмжээний бүртгэл, тооцооллын ажлыг гүйцэтгэж байна.

 • 2012

  Хүн амын хөгжил, Нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2016

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2017

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар