Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289 70491151
НүүрМАНАЙ ХАМТ ОЛОН

МАНАЙ ХАМТ ОЛОН

 • МАНАЙ ХАМТ ОЛОН

  ТУС ХЭЛТЭС НЬ 7 ОРОН ТООТОЙГООР НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, СУРТАЛЧЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХЯНАЛТ ТАВИХ, АЖИЛ ОЛГОГЧ ИРГЭДИЙГ НИЙГМИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛАХ, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГ БҮРДҮҮЛЭХ, УГ САНГААС ДААТГУУЛАГЧДАД ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨР ТОГТООН ОЛГОХ АЖЛЫГ ЭРХЛЭН  ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ӨРГӨН ЦАР ХҮРЭЭТЭЙ АЖЛЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА.

  МАНАЙ ХАМТ ОЛОН
  НЭР АЛБАН ТУШААЛ ЦАХИМ ШУУДАН УТАС
  Ичинхорлоо Батнасан Хэлтсийн дарга batnasan.i@ndaatgal.mn 70491151
  Б.Баяртуяа Тэтгэвэр, орлого шимтгэл, хянатын улсын байцаагч-хүний нөөцийн мэргэжилтэн
  Б.Удвал Тэтгэвэр, орлого шимтгэл, хяналтын улсын байцаагч-хүний нөөцийн мэргэжилтэн
  Н.Насанжаргал Тэтгэмж, эрүүл мэнд, сайн дурын даатгалын байцаагч-сургалт сурталчилгааны мэргэжилтэн

   

  М.Оюун-Эрдэнэ Ахлах нягтлан бодогч

   

  Х.Өлзийжаргал Бичиг хэрэг-архивын ажилтан

   

  Ж.Баасанжав Жолооч