Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289 70491151
НүүрМэдээЭмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос ажлын байрны сургалт зохион байгуулав

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос ажлын байрны сургалт зохион байгуулав

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс нь Мэдээллийн технологийн төвтэй хамтран “Эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын програм хангамжийн бүрдүүлэлт, түүнд тавих хяналт” сэдвээр 2018 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр ажлын байрны сургалт зохион байгуулав.

Сургалтанд Сэтгэцийн болон Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах салбар комисс, Нийслэлийн Баянзүрх, Багануур, Баянгол, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Хан Уул дүүргийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын магадлагч эмч, нарийн бичгийн дарга нар нийт 20 гаруй эмч, мэргэжилтнүүд хамрагдав.

Сургалтаар Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын мэдээллийн баазын бүрдүүлэлт, түүнд тавих хяналт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын чиглэлээр тоон тайлан гаргахад анхаарах асуудал, програм хангамжийн ашиглалтын талаар мэдээлэл хийв.

Мөн хөдөлмөрийн чадвар алдсан иргэдийн талаарх мэдээ, мэдээллийг үнэн зөв гаргах, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын цахим хяналт, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын програмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, эсэх асуудлаар санал солилцов.

Цаашид Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын програмд нэмэлт оруулж, холбогдох өөрчлөлтийг тусгахаар шийдвэрлэв.