Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289 70491151
НүүрМэдээСонгон шалгаруулалтын урилга

Сонгон шалгаруулалтын урилга

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 16.1.4 дэх заалт, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд заасны дагуу “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа”-г зохион байгуулах гэж байна.

Энэхүү сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа нь Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 14.9.6-д зааснаар Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 06 тоот  тогтоолоор баталсан “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам”-ын хүрээнд явагдана.

Иймд Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа, тусгай зөвшөөрөлтэй, магадлан итгэмжлэгдсэн өмчийн бүх хэлбэрийн ор бүхий эмнэлэг, сувилал болон 2-оос дээш жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж буй эмийн сангуудыг сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй эмнэлэг, сувилал, эмийн сан нь дор дурдсан баримт бичгийг бүрдүүлж, битүүмжлэн 2016 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө Нийгмийн даатгалын Ерөнхий газрын дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын газарт биеэр  ирүүлнэ үү.


Эмнэлэг, сувиллын бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

1. Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай байгууллагын албан хүсэлт;

2. Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;

3. Магадлан итгэмжлэлийн батламжийн хуулбар;

4. Байгууллагын дотоод зохион байгуулалт, байршлын бүдүүвч зураг;

5. Батлагдсан орны тоог хуваарилсан байгууллагын даргын шийдвэр;

6. Тухайн эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, орон тоо баталсан шийдвэр;

7. Тусгай зөвшөөрөлд  заасан тусламж, үйлчилгээний төлбөрийг баталсан  даргын тушаалын хуулбар;

8. Тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх мэргэшсэн хүний нөөцийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл /лиценз/, мэргэжлийн диплом, үнэмлэхний хуулбар;

9. Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, сувиллын хувьд нийгмийн даатгалын  шимтгэл төлөлтийн 2015 оны болон 2016 оны эхний 5 сарын  тайлан /НД-7, НД-8 маягтаар/;

10. Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, сувиллын хувьд орлогын албан татварын 2015 оны болон 2016 оны 1 дүгээр улирлын тайлан;

11. Тусламж, үйлчилгээний чанарын албаны 2015 оны тайлан;

12. Зайлшгүй шаардлагатай эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт;

13. Үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээний сүүлийн 3 жилийн үндсэн үзүүлэлтүүд (өвчлөл, орны фонд ашиглалт, дундаж ор хоног, нас баралт зэрэг); 

14. 2015 оны чанарын болон сувилахуйн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, 2016 оны төлөвлөгөө. 

Эмийн сангийн бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

1. Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай байгууллагын албан хүсэлт, НДҮЗ-ийн тогтоолоор баталсан эмийн үнийн дээд хязгаарыг хүлээн зөвшөөрсөн тухай заавал дурдсан байх;
2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
3. Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;
4. Эмийн сангийн  зохион байгуулалт, байршлын бүдүүвч зураг;
5. Тухайн эмийн сангийн бүтэц, орон тоо баталсан шийдвэр;
6. Хүний нөөцийн мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар;
7. Нийгмийн даатгалын  шимтгэл төлөлтийн 2015 оны болон 2016 оны эхний 5 сарын тайлан /НД-7, НД-8 маягтаар/;
8. Орлогын албан татвар төлөлтийн 2015 оны болон 2016 оны 1 дүгээр улирлын тайлан;
9. Үйл ажиллагааны сүүлийн 3 жилийн  тайлан.

Бүрдүүлсэн баримт бичгийг ирүүлэх хаяг, хүлээн авах албан тушаалтан:

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар  дүүрэг, Төрийн өмчийн 11 дүгээр байр, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын газар,  201 тоот өрөө.
Сонгон шалгаруулах комиссын нарийн бичгийн дарга, Хяналт шалгалтын хэлтсийн  ахлах мэргэжилтэн Н.Хишигсүрэн /Холбоо барих утасны дугаар-99061868/;
Сонгон шалгаруулах комиссын гишүүн, Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Ганчимэг /Холбоо барих утасны дугаар-99095958/.

“Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам”-ыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын www.ndaatgal.mn цахим хуудаснаас  татаж авна уу.

Мэдээлэл авах, лавлах утас: 70101168

06_Songon shalgaruulah juram_2016 03 25_FINAL