Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289 70491151
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын байгууллагын архив хариуцсан ажилтнууд мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдаж байна

Нийгмийн даатгалын байгууллагын архив хариуцсан ажилтнууд мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдаж байна

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Архивын ерөнхий газартай хамтран 2018 оны 02 дугаар сарын 21-23-ны өдрүүдэд “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх ажлын арга зүй” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж байна.

Сургалтад Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар болон 21 аймаг, 9 дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн архив хариуцсан ажилтнууд хамрагдаж байна.

 

 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР